Miếng Dán Kính Cường Lực KingKong cho Iphone X Iphone 11/ IPhone 11 Pro/ Iphone 11 Pro Max/ 12/ 13/14/15

GIÁ: 39.000đ

  • CƯỜNG LỰC KINGKONG
  • IPHONE X, XR, XS MAX
  • IPHONE 11, 11 PRO , 11 PRO MAX
  • IPHONE 12, 12 PRO, 12 PRO MAX
  • IPHONE 13, 13 PRO, 13 PRO MAX
  • IP 14, 14 PRO, 14 PRO MAX
  • IP 15, 15 PRO, 15 PRO MAX

Miếng Dán Kính Cường Lực KingKong cho Iphone X Iphone 11/ IPhone 11 Pro/ Iphone 11 Pro Max/ 12/ 13/14/15

Miếng Dán Kính Cường Lực KingKong cho Iphone X Iphone 11/ IPhone 11 Pro/ Iphone 11 Pro Max/ 12/ 13/14/15

Miếng Dán Kính Cường Lực KingKong cho Iphone