Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Gia Phát Computer

Địa chỉ: 153 Trần Văn Đang, P11, Q3, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0985.051.054

Email: giaphatcomputer153@gmail.com

Website: www.linhkienapple.net