Hướng dẫn thanh toán

Lưu ý: nội dung chuyển khoản quý khách vui lòng chỉ ghi : Mã đơn hàng nếu có hoặc SĐT + tên

CT TNHH GIA PHAT COMPUTER:
Số tài khoản  : 0721000624395
Ngân hàng     : NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  – Chi Nhánh Kỳ Đồng, Tp.HCM