Apple cho phép các cửa hàng cá nhân có thể tham gia sửa chữa Mac, nhưng phải được Apple kiểm duyệt

Apple cho phép các cửa hàng cá nhân có thể tham gia sửa chữa Mac, nhưng phải được Apple kiểm duyệt
Apple đã bắt đầu cho phép các cửa hàng bên ngoài được phép sửa chữa thiết bị máy tính Mac, tức là các cửa hàng này sẽ có các công cụ và kỹ thuật đầy đủ tiêu chuẩn đã được Apple xác nhận để có thể sửa máy Mac cho khách hàng mà không nhất thiết đến Apple Store hay các bên ủy quyền Apple.

Các cửa hàng bên thứ ba sẽ có các quy định sau:

  • Cửa hàng được Apple kiểm duyệt sẽ được cung cấp công cụ sửa chữa, linh kiện của Mac và được huấn luyện riêng bắt đầu từ ngày 17 Tháng 8
  • Việc sửa chữa sẽ áp dụng cho toàn model máy Mac
  • Việc sửa chữa sẽ giới hạn cho một số mẫu Mac hết bảo hành
  • Các linh kiện được Apple cung cấp bao gồm bo mạch chủ, màn hình, khung máy, bàn phím, trackpad, pin, loa
  • Các cửa hàng tham gia chương trình này phải có kỹ thuật tốt và được đánh giá bởi Apple
  • Các cửa hàng tham gia chường trình này không được phép đề nghị thay thế toàn bộ linh kiện cho Mac
  • Các cửa hàng tham gia không chuyển máy sang cho trung tâm Apple để nhờ sửa.

Các cửa hàng muốn tham gia chương trình sửa chữa máy Mac của Apple có thể tham khảo link này để đăng ký:

Apple đồng thời đang giảm giá một số linh kiện sửa chữa và thay thế cho máy Mac, tuy nhiên một số linh kiện lại tăng giá như màn hình của MacBook Pro 13 inch mới.

Theo MacRumors
Cover: ifixit

Tin Liên Quan